Výpisky

Všechny věci mají k sobě nepopsatelně blízko.

Jiří Orten

Milovat znamená vědět, kdy je čas nechat odejít.

Tony Parsons

Když se v lidnatých městech dívám na ty tisíce, jak procházejí kolem s výrazem sklíčenosti nebo chvatu, říkám si vždy znovu, že se musí cítit špatně. Pro ně, pro všechny je tu však umění jen k tomu, aby se cítili ještě hůře, ještě sklíčeněji a nesmyslněji nebo ještě uchvátaněji a chtivěji.

Nietzsche

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu - ale v duši věčný máj,
šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,
šel pouští - a měl v srdci perlu rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

Jaroslav Vrchlický

Jen to drahé, vedle sebe mít -
pak chtěl bych znovu zkusit, co je žít!

Jaroslav Vrchlický

Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než trestat a hrozit.

Marden

Nebezpečné a špatné jsou jen ony smutky, které nosíme mezi lidi, abychom je přehlušili.

R. M. Rilke

Proč, Pane, po podzimní smrti opět na jaře vyrážejí listy, které mají umříti? Proč, Pane?
Pane, proč jsi chtěl, aby ptáčkové měli drsné nožičky? A což vlaštovky, proč, Pane, když vlaštovka spadne na zem, nemůže už létat?
Jestliže jsme tvé děti, proč, Pane, nás trápíš? A dobro činíš tak v skrytu, že je oceňujeme teprve, když nám jej opět vezmeš. Proč nám dáváš zlé, abychom jím trpěli, a dobré, abychom je oplakávali? Proč, Pane? Tolik vody v řekách a mořích a ubohá růže umírá žízní. Proč?
I ty, Pane, jsi trpěl na kříži a snášel jsi všecko zlé. Trpěl jsi zrakem, neboť jsi viděl plakat svou ubohou matku; trpěl jsi sluchem urážky; a hmatem bičování a políčky a rezavé hřeby a plivání a trny; a čichem zápach mrtvých; a v ústech ocet a žluč. A trpěl jsi za náš pokoj, a my všichni si trýzníme duši, a trpěl jsi za naši lásku, a nikdo Tě nemiluje. Proč, Pane.

Fabio Tombari

Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

Balzac

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu.

Kant

Nikdy se nedojde domů. Ale tam, kde se sbíhají spřízněné cesty, tam vypadá celý svět na hodinu jako domov.

Hermann Hesse - Demian

Měl bys vždycky jíti k nějakému vodopádu, když je ti do zpěvu.

Knut Hamsun

Děti své rodiče nebijí, proč by
tedy rodiče měli bít své děti?

J. Prévert - Pohádky pro nehodné děti

Když přijde noc
a zem je temná,
měsíční zář svá křídla rozepne,
nebudu se bát, když budeš stát vedle mne.

Nevím

Krajino snu s krví na stromech
jíž polekán jsem v nocích pádíval
do tebe patřím - lásko ty mne nech
já v oči tmy se příliš zadíval.

František Halas

Cítil jsem, že mne nikdo nemůže milovat, a proto jsem se nemiloval.

Hermann Hesse - Demian

To vypadá skoro, jako by k soudným lidem patřili jenom pochybovači a popírači.

Jakob Wassermann - Kašpar Hauser

Když zvítězíte, mlčte, když prohrajete, šetřete slovy.

Paul Brown

Zde nelze sloužiti než jedinému pánu.
To děcko, bolestmi svých žalů zdrcené,
však náhle vykřiklo: - Ach, cítím v sobě ránu,
jak propast zející. Toť, srdce, srdce mé!

Ch. Baudelaire

Způsobil jsem ti smrt a vzal jsem si tvá ústa,
tvé srdce, vše, co má a může člověk mít.
A já jsem nemocen. Má duše je však pustá.
Chci jíti k zemřelým a chci mít věčný klid.

A. Rimbaud

Dospět znamená zažít, že člověk nemá matky, ale bdí samoten v noční temnotě.

Halldór Laxness

Unavený, opakoval. Už brzy odejdu z tohohle zkaženého světa.

Jakob Wassermann - Kašpar Hauser

Unavená hlava prosí o klid.

Jakob Wassermann - Kašpar Hauser

NAHORU nahoru

Snad optimalizováno pro rozlišení 1024x768, jinak by to mělo býti STRICT (Transitional) XHTML 1.0 a CSS 2.1.

https://www.instagram.com/ondrikovo/